Zprávy

Celkem 4 položek na 2 stránkách.

«12»

Informační povinnost společnosti ve vztahu k ochraně osobních údajů a nařízení GDPR

24. 5. 2018

Informační povinnost společnosti ZEMPOMARKET a.s. Bečváry ve vztahu k ochraně osobních údajů a nařízení GDPR

Vážení zákazníci, Vážení obchodní přátelé,

jak jistě víte, vstupuje od 25.května 2018 v účinnost nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 ), ("GDPR"), jehož cílem je poskytnout Vám větší kontrolu nad tím, jak se s vašimi osobními údaji nakládá. GDPR je nový právní předpis EU, který byl vytvořen jako aktualizace stávajících pravidel na ochranu osobních údajů a klade si za cíl podrobněji regulovat shromažďování, ukládání, sdílení a používání osobních údajů.

S ohledem na tuto skutečnost Vás chceme informovat, že naše společnost vyvíjí a vyvine veškeré úsilí k zajištění skutečnosti, že veškeré zpracování osobních údajů probíhat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a zejména s nařízením GDPR. Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost.

Naše společnost používá pouze takové informace o Vás, které nám umožňují udržovat s Vámi kontakt za účelem obchodních vztahů s Vámi. K realizaci obchodních vztahů se zákazníky obvykle používáme pouze informace o Vašem jménu a kontaktních údajích, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo. Nebudeme shromažďovat a ani jakýmkoli způsobem přechovávat ty osobní údaje a informace, které by mohly být považovány za citlivé. Informace o zákaznících využíváme pouze pro realizaci obchodních vztahů zákazníků s naší společností ZEMPOMARKET a.s. Bečváry, dalším osobám je nepředáváme. Pokud jsou některé informace nadbytečné a nejsou již nadále potřeba, vymazáváme je. Údaje o zákaznících průběžně aktualizujeme.

Údaje užíváme pouze pro účely běžné v rámci obchodních vztahů s Vámi (pravidelné kontakty týkající se objednávek a našich produktů a služeb, včetně poskytování informací a marketingové komunikace).

Naše společnost nerozesílá emailový newsletter.

Náš internetový obchod je přístupný pouze registrovaným podnikatelským subjektům, právnickým osobám a živnostníkům, nikoli běžným zákazníkům – fyzickým osobám.

Naše společnost provozuje internetové stránky www.zempo.cz.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

- jméno, název a adresa společnosti

- emailová adresa

- telefonní číslo

- fax

- IČO

- kontaktní osoba

Další údaje: adresa doručovací, adresa fakturační (u zákazníka - fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ), které nezbytně potřebujeme k plnění kupní smlouvy (dodání zboží, zasílání daňových dokladů, vedení reklamačního řízení, dodržení práv plynoucích ze záruky, atd.).

Tyto údaje jsou použity k úspěšnému vyřízení vaší objednávky nebo k odpovědi na váš dotaz.

Údaje mohou být dále předány třetím stranám, pouze pokud je to nutné k úspěšnému vyřízení vaší objednávky (dopravce). Bez těchto informací nelze dokončit objednávku.

Naše společnost nevyužívá žádná statistická data, která řada obchodních subjektů na trhu získává od uživatelů internetových stránek (př. čas strávený na webu a každé stránce, seznam navštívených stránek, IP adresa, user agent (typ prohlížeče), poloha, operační systém a nastavení a další údaje).

Naše společnost vlastní podnikovou rekreační chatu v Krkonoších. Naší povinností je na základě zákona vést tzv. knihu ubytovaných.

Kdo je správce?

ZEMPOMARKET a.s. Bečváry, IČO 42756383, se sídlem Bečváry čp.51, 28143 Bečváry, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1358.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

•  budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

•  plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

•  umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy

● vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme pouze v rámci společnosti ZEMPOMARKET a.s. Bečváry. K vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Máte právo na informace, které je plněno již tímto informačním textem se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V některých případech jsme však vázáni zákonnými povinnostmi, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat, a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci (případně externí zpracovatelé), kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Pokud máte jakékoli otázky, kontaktujte nás na: [email protected]

Mgr. Michael Urban,

Předseda představenstva

ZEMPOMARKET a.s. Bečváry

OZNÁMENÍ O EET

1. 3. 2017

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající při platbě v hotovosti povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;

v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

UBYTOVÁNÍ - REKREAČNÍ CHATA V HORNÍ MALÉ ÚPĚ ČP.54

28. 2. 2017

Pro informace o ubytování na naší rekreační chatě nebo rezervace termínů, kontaktujte, prosím, paní Sylvii Skývovou - tel. 321734116

nebo email: [email protected]

Zimní pohled

Letní pohled